माननीयो मुख्यमन्त्री

योगी आदित्यनाथः

माननीय: मुख्यमन्त्री,
उत्तरप्रदेशसर्वकारस्य

प्रमुख सचिव

जितेंद्र कुमार:

आई०ए०एस०
प्रमुख सचिव, भाषा विभाग,उत्तरप्रदेशसर्वकारस्य

निदेशकः

विनय श्रीवास्तव

निदेशकः
उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य


उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं भवतां स्वागतं करोति।

उत्तरप्रदेशशासनेन प्रदेशे संस्कृतपालिप्राकृतभाषाणां सम्यग्विकासाय प्रोत्साहनाय च उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य संस्थापना एकत्रिंशत्तमे दिनाङ्के षट्सप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे कृतास्ति। संस्थानस्य कार्यसञ्चालनार्थं यथासमयं शासनेन अध्यक्षो निदेशकश्च नियुज्येते। उत्तरप्रदेशशासने संस्कृतसंस्थानस्य प्रशासनिकविभागो भाषाविभागः वर्तते। अध्यक्षनिर्देशनेन निदेशको निजकर्मचारिणां माध्यमेन सम्पूर्णमपि कार्यं निष्पादयति।

अधिक पढ़ें