अखिल भारतीय व्यासमहोत्सवः

व्यासस्य कर्मभूमौ वाराणस्याम् अखिलभारतीयव्याससमारोहस्यायोजनं क्रियते, यस्मिन् सम्पूर्णदेशस्य संस्कृतविश्वविद्यालयानां विद्वांसः शोधार्थिनः भागं गृह्णन्ति। विद्वद्गोष्ठी, छात्रशैक्षिकप्रतियोगितानां सांस्कृतिककार्यक्रमणां चायोजनं विधीयते।

क्रम नाम एवं पता
1 अध्यक्ष, मा0 मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश
2 उपाध्यक्ष(2) –
1- माननीय संस्कृति मंत्री
  2- मा0भाषा मंत्री, उ0प्र0 शासन सदस्य अध्यक्ष,
3 सदस्य
1- अध्यक्ष,
उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, लखनऊ
2- प्रमुख  सचिव/सचिव,  भाषा, विभाग,
उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, विभाग,
उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति,
उ0प्र0 शासन।
5 कुलपति,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
6 कुलपति,
महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ, वाराणसी
7 कुलपति,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8 कुलपति/निदेशक
तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
9 कुलपति,
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।
10 अध्यक्ष/सचिव,
भारतीय संस्कृतिक संबंध परिषद,नई दिल्ली, उत्तर भारत सेल।
11 अध्यक्ष/सचिव,
महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन।
12 अध्यक्ष/सचिव,
संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली।
13 अध्यक्ष/सचिव,
रविन्द्र भवन ललित कला अकादमी, नई दिल्ली।
14 संकाय प्रमुख,
संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्याालय,वाराणसी।
15 अध्यक्ष,
संस्कृत विभाग,म0 गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
16 अध्यक्ष,
संस्कृत विभाग,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
17 अध्यक्ष,
संस्कृत विभाग,लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
18 प्रबन्ध न्यासी/ प्रतिनिधि ज्ञान प्रवाह, वाराणसी।
19 अध्यक्ष/सचिव,
संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
20 अध्यक्ष/सचिव,
भारतेन्दु नाटय अकादमी, लखनऊ।
21 निदेशक
कालिदास अकादमी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। विश्व वि0मार्ग-30456010
22 आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
23 जिलाधिकारी, वाराणसी
ए0डी0एम0 प्रोटोकाल
24 निदेशक,
सदस्य सचिव उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, लखनऊ।