व्याख्यान गोष्ठी

संस्थानेन प्रतिवर्षं शंकराचार्य-बुद्ध.-व्यास-कालिदास-वाल्मीकि-धनन्वन्तरि-गीताजयन्तीनां संस्कृतदिवसस्य च समारोहं समायोज्यते, यत्र राष्ट्रियख्यातिप्राप्तविदुषां व्याख्यानानि गोष्ठश्चायोज्यन्ते। सहैव विद्यार्थिनां संस्कृतज्ञानवृद्धये विभिन्नाः शास्त्रीयप्रतियोगिता आधुनिकस्पर्धाश्च समायोज्य तत्र श्रेष्ठः पुरस्क्रियते। एतदतिरिक्तं शास्त्रसंरक्षणाय वैदिककक्षाः ज्योतिषकक्षा अपि संचाल्यन्ते,विभिन्नविषयेषु कार्यशालानामायोजनं यथासमयं क्रियते।